browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Fotografia reklamowa i produktowa

Reklamowe

Reklamowe

Wykonujemy fotografie reklamowe do katalogów produktowych lub wizerunkowych (kalendarze, katalogi, książki, prospekty, dokumentacje techniczne, strony www)począwszy od małych przedmiotów do dużych produktów lub obiektów terenowych.

Możliwość pracy u klienta w rozstawnym studiu fotograficznym zapewnia pełną współpracę pomiedzy fotografem, a zleceniodawcą, która owocuje dobrymi wynikami naszej pracy i zadowoleniem klienta dzięki możliwości bieżących konsultacji fotografa i odbiorcy.